Psychologische ondersteuning

Zie je het soms even niet meer zitten en kun je wel wat psychologische ondersteuning gebruiken? Met psychologische ondersteuning biedt Kara Care de nodige zorg op maat waardoor je weer grip krijgt op de situatie.

Kara Care biedt jou:

  • een luisterend oor
  • inzage in je huidig psychisch functioneren en eventuele obstakels hierin
  • inzage in oude en huidige dynamieken en patronen.

Bij psychologische ondersteuning gaan we samen:

  • kijken of hinderlijke patronen te doorbreken en om te buigen zijn
  • nieuwe gezonde patronen en dynamieken opbouwen
  • zo nodig zoeken naar een psychiater voor een behandeling met medicijnen als aanvulling

Psychologische ondersteuning is maatwerk. We gaan op zoek naar de oplossingen die het beste bij jou en jouw specifieke situatie passen. Als het nodig is, krijg je naast gesprekken ook actief hulp met praktische ondersteuning of begeleiding. We zetten samen de schouders eronder zodat jij verder kunt.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Kara Care richt zich met name op de levensgebieden die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In grote lijnen gaat het daarbij om zelfredzaamheid, deelname aan de maatschappij, beschermd wonen en opvang. De uitvoering van deze wet is ondergebracht bij de gemeenten. De hulp hiervoor wordt vergoed als je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (PGB). Klik hier voor het aanvragen van een PGB. Kara Care is in geval van psychologische ondersteuning vooral actief in de regio Tilburg en de rest van Brabant.

Twijfel je tussen psychologische ondersteuning of individuele begeleiding? Neem dan contact op.