Kara Care

Individuele begeleiding & psychologische ondersteuning in Tilburg

Een luisterend oor, goede adviezen of concrete hulp kunnen we allemaal wel eens gebruiken. Gewoon een stevig steuntje in de rug waardoor je je leven weer op de rit krijgt. 

Weet je even niet meer hoe het verder moet en hebt je behoefte aan individuele begeleiding, thuis of op een andere plek? Of heb je echt wel wat psychologische ondersteuning nodig? Kara Care biedt deskundige en praktische hulp om de hobbels in je leven te overwinnen. Precies wat je kunt gebruiken.

Individuele begeleiding - coaching in Tilburg

Individuele begeleiding & coaching

Het kan voorkomen dat je er zelf even niet meer uit komt. Kara Care kan jou, met behulp van individuele begeleiding, helpen om je leven weer op orde te krijgen.

Psychologische ondersteuning

Met psychologische ondersteuning gaan we samen op zoek naar inzage in je huidig psychisch functioneren en nieuwe gezonde patronen en dynamieken opbouwen.

Kara Care - Psychologische ondersteuning en individuele begeleiding Tilburg

Missie Kara Care

Als psycholoog zie ik het als mijn missie om iedereen die ondersteuning nodig heeft precies de juiste hulp te bieden.

Kara Care richt zich met name op de levensgebieden die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In grote lijnen gaat het daarbij om zelfredzaamheid, deelname aan de maatschappij, beschermd wonen en opvang. De uitvoering van deze wet is ondergebracht bij de gemeenten. De hulp hiervoor wordt vergoed als je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (PGB). Klik hier voor het aanvragen van een PGB. Kara Care is vooral actief in de regio Tilburg en de rest van Brabant.